top of page

Workshop med Zippys venner og Passport

Målselv kommune ved koordinator Nina Iselvmo fra PPT, ressurslærere Ane-Kristine Rørslett og Silja Eriksen og Voksne for Barn ved Nina Tande Ditlefsen har arrangert workshop i livsmestringsprogrammet Zippys venner (1.-4. trinn) og Passport (mellomtrinnet) 14.-15. september 2020 ved MKOS. Mat ble laget av rektor Kari Alterskjær.

www.vfb.no for mer informasjon om livsmestringsprogrammene.

Zippys venner med ressurslærere Ane-Kristine Rørslett (t.v) og Silja Eriksen (t.h) og skoleansatte fra Olsborg skole, Fagerlidal skole, Sameskolen og Kåfjord skole.

Passport med Nina Tande Ditlefsen fra Voksne for Barn og lærere fra Mellembygd kultur- og oppvekstsenter, Bjørkeng og Kåfjord.

bottom of page