top of page

PPT for Målselv, Bardu og Dyrøy er en interkommunal lovpålagt tjeneste forankret i opplæringsloven §5-6 og barnehageloven §33


PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud.


PPT tar imot henvisning av enkeltindivider og klasser/grupper. Henvisningsskjemaer finnes under fanen "henvisning".


Våre saksbehandlere har faste dager ute på enhetene i Målselv, Bardu og Dyrøy hver tirsdag, onsdag og torsdag, og dette medfører begrenset tilgjengelighet på deres telefoner disse dagene.
 

Vår sekretær betjener sentralbordet (telefon og epost) mandag, tirsdag og torsdag kl 8-14.30

 

Send oss gjerne epost så svarer vi så raskt vi får mulighet. Se epostadresser under fanen "Ansatte".

NB! Send aldri sensitive personopplysninger på epost.

Vi er lokalisert i 2. etg i LHL-bygget i Øvreveien 30 i Bardufoss sentrum

Postadresse:

PPT for Målselv, Bardu og Dyrøy

Øvreveien 30

9325 Bardufoss


Vi tar gjerne imot elektronisk post.

Organisasjonsnummer. 983647324

bottom of page