PPT for Bardu og Målselv - Pedagogisk psykologisk tjeneste
12.03.2020
Informasjon i forbindelse med koronavirus
I henhold til Helsedirektoratets vedtak for å hindre spredning av koronavirus, har ansatte ved PPT for Bardu og Målselv hjemmekontor frem til over påske. Vi er tilgjengelige på telefon og epost.PPT for Bardu og Målselv er en interkommunal lovpålagt tjeneste forankret i opplæringsloven.


Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklings- og læringsbetingelser. Vi skal hjelpe grunnskoler og barnehager i Bardu og Målselv i arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte opplæringsbehov.
 

PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.
 
 
PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.
 
 
PP-tjenesten skal bistå barnehagen og skolen med tilrettelegging av læringsmiljø på individ- og systemnivå. Det kan være faglige og sosioemosjonelle utfordringer.

PPT tar imot henvisning av enkeltindivider og klasser/grupper. Henvisningsskjemaer finnes under fanen "henvisning".
 
Telefonnummer: 778 30 750
E-post: post@pp-tjenesten.no 
 

Mobilnummer og e-postadresse til alle saksbehandlere finnes under fanen "ansatte" på menylinjen øverst på siden.
 
Bruk gjerne e-post da vi er mye ute på oppdrag! 
 

 
Vi er lokalisert i 2. etg i LHL-bygget i Øvreveien 30 i Bardufoss sentrum 
Postadresse:
PPT for Bardu og Målselv
Øvreveien 30
9325 Bardufoss
 Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.