PPT for Bardu og Målselv - Andre tjenester
PPT for Bardu og Målselv - Pedagogisk psykologisk tjeneste


Læringsmiljøsenteret
 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble opprettet 1. januar 2013.
 
Læringsmiljøsenteret er en enhet ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger, og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


Zippys venner
 
For 1.-4. årstrinn på barneskolene i Målselv kommune
 
Målene i Zippy er å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. Forskning i Norge viser at programmet gir:

  • Økt mestring
  • Bedre faglig fungering
  • Bedre klassemiljø
  • Mindre mobbing


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Website Builder drives av  Vistaprint