PPT for Bardu og Målselv - Pedagogisk psykologisk tjeneste
PPT for Bardu og Målselv er en interkommunal lovpålagt tjeneste forankret i opplæringsloven.
 

Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklings- og læringsbetingelser. Vi skal hjelpe grunnskoler og barnehager i Bardu og Målselv i arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte opplæringsbehov.
 

PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.
 
 
PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.
 
 
PP-tjenesten skal arbeide forebyggende slik at barnehagen og skolen kommer i forkant av problemer og lærevansker.


Den 15. august 2016 begynte en ny logoped hos oss i 40 % stilling.  
























































 




















Sentralbord: 778 30 750
 
 
Direktenummer og e-postadresse til alle saksbehandlere finnes under fanen "ansatte" på menylinjen øverst på siden.
 
 
 

 
Vi er lokalisert i 2. etg i LHL-bygget i Øvreveien 30 i Bardufoss sentrum

 
Postadresse:
PPT for Bardu og Målselv
Øvreveien 30
9325 Bardufoss
 
E-post:

















Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.